Home

Gratis advies

Offerte aanvraag

"Uw partner in bouwen op hoog niveau"

Begeleiding

 

Bij aanvang van de werkzaamheden vormt de bouwbegeleiding een essentieel onderdeel voor een goede afronding van een bouwproject.

Ervaring leert dat bij een goede bouwbegeleiding veel bouwfouten voorkomen worden zodat de opdrachtgever de kwaliteit krijgt waar hij recht op heeft.

 

Bouwbegeleiding

 

Bouwtoezicht

Directievoering

Opleverprocedure

Controle contractstukken

Bouwbegeleiding

 

Bouwbegeleiding is essentieel voor een goede afronding van een bouwproject. Onze kennis en jarenlange ervaring garanderen vakkundig kwaliteitstoezicht. Onze opzichter of directievoerder vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats. Met goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden motiveren wij alle betrokken partijen bij het bouwproces.

 

Bouwtoezicht

De kwaliteit van de uitvoering wordt mede bepaald door het adequaat optreden van het toezicht. Onze opzichter controleert en keurt aan de hand van de contractstukken de bouwkwaliteit, bouwmaterialen en productietekeningen. Hij signaleert, afwijkingen ten opzichte van contractstukken, meer- en minderwerkzaamheden en omschrijft deze in de weekrapporten. Indien gewenst wordt onze opzichter bijgestaan door installatietechnisch adviseurs.

 

Directievoering

Namens de opdrachtgever fungeert een directievoerder als centraal aanspreekpunt voor de betrokken partijen in een bouwproces wat inhoudt dat zijn werkzaamheden kunnen bestaan uit:

 

Het leiden van bouw- & werkvergaderingen met schriftelijke verslaglegging daarvan.

Beoordeelt en toetst de ingediende meer- en minderwerkzaamheden ten opzichte van de contractstukken.

Kwaliteitscontroles/ toezicht voor de aanwezige bouwonderdelen in het project zoals ruwbouw, afbouw, afwerking en installaties.

Controle op uitvoering conform de door beide partijen ondertekende contractstukken.

Beoordeling ingediende termijnbetalingen gerelateerd aan de voortgang van het werk.

Procesverbaal van oplevering.

 

Opleverprocedure

Bij de oplevering zorgen we voor een gedegen begeleiding van de opleverprocedure. De woningen worden gekeurd en eventuele gebreken vastgelegd. De bewoners ontvangen een voor hen begrijpelijke uitleg over het functioneren van de diverse bouwdelen in hun woning. Uiteraard kunnen wij ook de nazorg coördineren.

 

Controle contractstukken

Met onze praktische kennis en inzicht bieden wij ondersteuning bij het controleren van het bestek en de bouwtekeningen. Tevens bewaken wij de benodigde informatie, zoals keurmerken, productietekeningen en bemonsteringen.

Zuid 10    "Het fundament voor uw vastgoed"