Home

Gratis advies

Offerte aanvraag

"Uw partner in bouwen op hoog niveau"

Actueel

Groot onderhoud panden Waalstraat afgerond.

Na een relatief korte verbouwingsperiode van de woningen op de Waalstraat 83 & 93 in Amsterdam

is 24 juli a.s de definitieve eindinspectie met de buitendienstinspecteur van de gemeente Amsterdam.

 

Zuid10 heeft het gehele project van begin tot eind begeleid in samenwerking met de opdrachtgever

en deze specifieke combinatie is beide partijen zeer goed bevallen.

 

Start bouw van 2 opslagloodsen in Stompetoren.

Op 1 september a.s. start de sloop van een bestaande bedrijfsloods en het bouwrijp maken van het

terrein om vervolgens 2 nieuwe opslagloodsen op deze kavel te realiseren.

 

Zuid10 heeft van de ontwikkelaar opdracht gekregen om tijdens de gehele bouw de begeleiding te

verzorgen.

 

De bouwtijd zal ongeveer 5 maanden in beslag nemen.

 

Nieuwe projecten in voorbereiding:

Momenteel is zuid10 druk bezig met de voorbereiding van een aantal nieuwe projecten in die na het

zomerreces in gang gezet gaan worden.

 

Hieronder vindt u een overzicht van deze projecten met ondermeer:

• Renovatie van twee bestaande appartementen aan de Prinsengracht in Amsterdam.

• Vergroten en compleet renoveren van een twee bestaande appartementen aan de Amstelveenseweg in Amsterdam.

• Uitbreiding van een sportschool in Langedijk.

• Nieuwe balkons aan de achtergevel bij de Goudsbloemstraat in Amsterdam.

• Energiezuiniger maken van een aantal bestaande woningen aan de Rozengracht en Goudsbloemstraat in Amsterdam.

Zuid 10    "Het fundament voor uw vastgoed"