Home

Gratis advies

Offerte aanvraag

"Uw partner in bouwen op hoog niveau"

Bij herontwikkeling adviseren wij in functieverandering en revitalisering van het gebouw om meer rendement uit het vastgoed te halen.

Bij bouwgeschillen wordt er bemiddeld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, met het doel om in samenspraak tot een oplossing te komen die voor alle partijen aanvaardbaar is met als doel rechtsgang en slepende procedures te voorkomen.
Schade expertises.

EPA advies.

Advies

Advies is een ruim begrip dat een grote diversiteit kent en op ieder moment kan worden gevraagd en gegeven. Cruciaal bij het geven van advies is dat de uitgangspunten voor de betrokken partijen duidelijk zijn.

 

Want alle adviezen moeten één ding gemeen hebben: ze zijn bedoeld om het kwaliteitsniveau van een bouwwerk te verhogen.

Echter wordt door de adviserende partijen vaak het kostenaspect niet meegenomen of gaat tijdens het bouwproces informatie verloren die cruciaal is om het vooraf gegeven advies te verwezenlijken in een bouwplan.

 

Vanaf de initiatiefase t/m de beheerfase vervullen wij een adviserende rol. Tijdens de initiatiefase adviseren wij de opdrachtgever dmv planbeoordelingen, haalbaarheidsonderzoeken, investeringsadviezen en rendementsberekeningen.

 

 

Zuid 10    "Het fundament voor uw vastgoed"